Varia Mek Verksted AS

Gulv- og veggfendring

Sikring av vegger, maskiner/ utstyr og gangfelt er god økonomi.

Vi produserer stålfendere i ulike varianter tilpasset den enkelte kundes sikringsbehov. Bildene under viser eksempler på ulike løsninger vi har levert.

Kontakt oss for befaring eller løsningsforslag.

Fender mot gangbane
Lagerfender høyde 900mm
Lagerfender høyde 1800mm
Pallefender 2
Portfender-hjørnefender
Portfendere
Varia truckfender 250 - søyle-hjørne
Varia truckfender 250
Varia 250 fender
Truckfender moduldeler
Buet stolpefender
Buet stolpefender
626841
Truckfender skrå
Maskinfendring
Sylindrisk stolpefender
Varia fendring modulbasert