Varia Mek Verksted AS

Gulv- og veggfendring

Sikring av vegger, maskiner/ utstyr og gangfelt er god økonomi.

Vi produserer stålfendere i ulike varianter tilpasset den enkelte kundes sikringsbehov. Bildene under viser eksempler på ulike løsninger vi har levert.

Kontakt oss for befaring eller løsningsforslag.

Dersom du har spørsmål eller ønsker tilbud, ta gjerne direkte kontakt på telefon 67061321 eller send e-post